Xuất hiện hàng loạt những tour du lịch đến thăm Việt Nam “ăn theo” sức nóng của “Kong: Skull Island”