Du thuyền Genting Dream đưa 2.500 du khách quốc tế đến Hạ Long