Bãi biển Hồ Cốc, điểm lý tưởng để bắt đầu một cuộc sống mới